Reid family - chapter 2 - 47

January 28th, 2010, 8:35 am

Average Rating: 4.50

Rate It:

Author's Comments:

Reply meago, January 28th, 2010, 8:35 am

47th~ <3

Reply Advertisement, December 10th, 2018, 3:27 pm

User's Comments:

Reply Toster, January 28th, 2010, 8:37 am

You update too fast

Reply Daiya, January 28th, 2010, 8:49 am

Go Meago!^^

Reply jonasfx, January 28th, 2010, 9:13 am

was already a fan of emily from various female clothes, but this is a really fun and heartwarming comic you've got here~~

Reply NiaMilos, January 28th, 2010, 9:14 am

well, that last panel sure made me hungry o.O

Reply Maeln (Guest), January 28th, 2010, 9:14 am

I love that !
You are awesome :D .

Reply jonasfx, January 28th, 2010, 9:26 am

btw, it was a bit hard to +fav this comic ;P

Reply Nimrael, January 28th, 2010, 9:40 am

Omijanie zajêæ...Jakie to typowe :D
A to ciastko wygl¹da tak apetycznie... D:

Reply krickettt (Guest), January 28th, 2010, 10:41 am

xD I love their expressions. 8D

Reply diao-chan, January 28th, 2010, 11:05 am

lol
I like this friend
she's like me 8D

can't wait for another page!

Reply Sapphiress, January 28th, 2010, 11:11 am

Her friend is a GREAT influence...I like her. >8D

Reply Nao-chann, January 28th, 2010, 11:19 am

XD Pierwszy panel jest najlepszy XD "Zostaw mnie w spokoju!" XD Mina Emi- bezcenna :D
£uu, tylko dlatego, ¿e jest popularny? Jak to tak to? Oj Emilko, Emilko... XD

Btw. zauwa¿y³am, ¿e strasznie szybko siê to wszystko bêdzie musia³o toczyæ, skoro ju¿ maj± po 18 lat, a w tym wieku ona urodzi Minê... u.u'

Reply Jazeki, January 28th, 2010, 12:11 pm

Love the little smilie face expression. Great page as usual.

Reply Kitsii xoxo (Guest), January 28th, 2010, 12:41 pm

This panel made me hungry *tummy gurgles*

Reply Mage_Zayne, January 28th, 2010, 3:52 pm

Meago wow! I have followed you since deviantart, hehe didnt know you had another comic besides Meago Saga, it awesome I love it :D!

Reply You can't take the sky from me (Guest), January 28th, 2010, 4:13 pm

>8D INDEED

Reply SStefan, January 28th, 2010, 4:40 pm

Nie lubiê gdy postaæ zamiast robiæ konkretn± minê ma j± w dymku, emotikony istniej± tylko dlatego, ¿e w tek¶cie nie da siê narysowaæ/pokazaæ emocji, a Ty przecie¿ rysujesz komiks, wiêc w ten sposób sprawiasz wra¿enie, jakby¶ nie potrafi³a tego narysowaæ i skomponowaæ. A przecie¿ wiem, ¿e potrafisz :)
A poniewa¿ s³ysza³am, ¿e ostatnie s³owa zostawiaj± negatywne lub pozytywne wra¿enie i warto po krytyce powiedzieæ co¶ mi³ego: ¶liczne ciacho. Zrobi³abym mu OMNOMNOMNOM!
Keep up the good work, ten podobno rysowany 'na szybko' komiks jest ³adniejszy od niejednego shoujo które widzia³am i stanowczo widaæ postêp w stosunku do pierwszego tomu MS, ale to Ci pewnie ju¿ bardziej kompetentne osoby mówi³y ^^"

Reply meadowbunny, January 28th, 2010, 4:46 pm

love the "sneaky" faces while they talk about cutting class lololol yay for the update :)

Reply meago, January 28th, 2010, 5:12 pm

@SStefan ten kadr z emotem akurat byl w pelni zamierzony i zrobiony z premedytacja XDD
ale fakt, moze sie wydawac, ze odpuscilam w tym miejscu "OTL

Reply Takoon (Guest), January 28th, 2010, 5:27 pm

I can't wait for more. ^.^

Reply litan (Guest), January 28th, 2010, 6:10 pm

XD aww I love this comic so much. :3

Reply Some Person (Guest), January 28th, 2010, 7:37 pm

Ahhh. WTF, there's no more pages!

Can't wait for more!

Reply j00nk1m110 (Guest), January 28th, 2010, 10:34 pm

wow really smooth. didn't even notice that i came to the latest chapter so i was frantically searching for more haha.

Reply Miccheru (Guest), January 29th, 2010, 4:18 am

Awesome Yay, I've read all of it so far! I can't wait until you update again. :D I just love this comic.

Reply Kyu (Guest), January 29th, 2010, 11:11 am

Emily ma piêkn± minê w 4 panelu XD

Reply krunkman4, May 29th, 2010, 6:44 pm

I really like this but your cursing seems verrrry awkward.... by far I am not anti cursing but you should save the f word for something more powerful.... like someone sneaks up behind Emily and covers her eyes it would be natural for her to say WTF...pps... I really like how unique your art style is

Reply MonoKuro-Boo, September 6th, 2010, 6:34 pm

Just a Comment I wouldn't want to go to History class either! :< Peh!

BTW love this manga! Meago is great too! <3

Reply MoonGodess157 (Guest), August 15th, 2011, 8:35 pm

Awesome Cakes?? Really loving this comic so far! I haven't read Meago Saga yet but you really don't need to to understand this. :) I wish my school served awesome looking cake like that!!! D:

Post A Comment